9:15 : 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun Geçici 5 inci maddesi gereğince belgelerini değiştirmek amacıyla Bakanlığa başvuru yapmak isteyenlerin dikkatine !!! | 9:12 : 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğegirmiştir. | 8:46 : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU |  
Duyurulardan Haberdar Olmak İçin E-mail Adresinizi Yazın, E-mail:


TEKLİF İSTEME FORMU

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Hizmetleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 2. Maddesi gereğince kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın

İş Kazası / Meslek Hastalıkları Kayıpları

Doğrudan Kayıplar İlk yardım / Sağlık harcamaları Kazalıya ödenen geçici ve sürekli iş göremezlik ödenekleri Gerekli dinlenme süreleri için ödenen ücretin, üçte ikisi Kazalıya yada ailesine ödenen maddi, manevi tazminatlar

İş Kazaları Kader Değildir

Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 80.000 iş kazası meydana gelmekte, 1.000 den fazla işçi hayatını kaybetmekte, 5.000 den fazla işçi meslek hastalığı veya iş kazası sonucu sakat kalarak iş gücü kaybı yaşamaktadır. İş kazaları sonucu Ülkemizin milli gelir kaybı yaklaşık olarak 4 Milyar dolar civarındadır.

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 2. Maddesi gereğince kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın, ancak fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri, Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, Ev hizmetleri, Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar, Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. işverenler, a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla, b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle, c) Sanayiden sayılan işyerlerinde bir veya birden fazla İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmakla yükümlüdürler. İşyerlerinde Sağlık Güvenlik Birimi oluşturulması, işyeri hekimi, sağlık personeli, iş güvenliği uzmanı çalıştırılması, hekim ve uzman eğitimine ilişkin hususlar 29 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ; - İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği - İş Güvenliği uzmanlarının Görev Yetki Sorumlulukları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik - İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumlulukları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir. İşverenler, İSG Uzman ve hekim çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. Kuzey Nokta İşyeri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde barındırdığı, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, sağlık personeli ile işyerlerine hizmet vermektedir.”

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Hizmetleri

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi


Bize Ulaşın

Bize Ulaşabilirsiniz info@kuzeynoktaosgb.com

İletişim Bilgileri

Address : Bahçelievler Mah. Naci Şensoy Sok. Çağdaş Apt. B Blok No:22/1 İlkadım/SAMSUN,
Phone : Tel/Fax : 0362 230 30 03

GSM : 0544 885 94 99 - 0549 276 44 56

,
Email : info@kuzeynoktaosgb.com ,
Website : http://www.kuzeynoktaosgb.com

Hakkımızda

28.09.2011 Tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen KUZEY NOKTA OSGB, İş sağlığı ve İş Güvenliği alanında hizmet vermeye başlamıştır. KUZEY NOKTA OSGB Karadeniz Bölgesinin ve Samsun’un İlk yetkili OSGB ... Devamı »

Designed by